Têkilî bi Şerif Keya re

Peywendî

Ji Şerif Keya re binivîsin.